The Croods A New Age

  • Bản phụ đề Việt
  • Thể loại :
  • Diễn viên :
  • Đạo diễn :
  • Năm :
  • Quốc gia :
  • Ngày phát hành : 11/02/2021
  • Gia đình tiền sử Croods bị thách thức bởi một gia đình đối thủ là Bettermans, những người tự nhận là tốt hơn và tiến hóa hơn